Konwent odbędzie się w Szkole Podstawowej nr. 11 im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Poznaniu, w dniach, od 26 października 2019, o godzinie 9:00 do 27 października 2019 godziny 15:00.