Regulamin wystawców na konwencie Animecon Halloween 2018

1. Zgłoszenia wystawców są przyjmowane od dnia 29.08.2018 do dnia 06.10.2018 w formularzu znajdującym się pod adresem:
2. Informacja odnośnie przyjęcia lub odrzucenia stoiska są przekazywane wystawcom do dnia 15.10.2018.
3. Stoiska są dzielone na rękodzielniczo-artystyczne oraz zwyczajne/firmowe.
4. Wystawienie stoiska na konwencie Animecon Halloween 2018 jest odpłatne, a opłata wynosi:
 – 70 zł brutto dla stoisk rękodzielniczo-artystycznych (Stoiska te otrzymują jedną ławkę szkolną podwójną 1300×500 mm)
 – Około 100 zł brutto od ławki dla stoisk firmowych oraz stoisk zwykłych.
5. Wysokość opłaty dla stoisk zwykłych i firmowych uzależniona jest od miejsca zajmowanego na konwencie.
6. Do każdej wynajętej ławki, wystawcy przysługuje 1 bilet dla osoby z obsługi stoiska.
7. Sprzedaż na konwencie jest prowadzona w godzinach 10:00 – 23:00 w sobotę oraz 8:00 – 13:00 w niedzielę.
8. Wystawca ma obowiązek opuścić teren konwentu, po uprzednim uporządkowaniu miejsca stoiska do godziny 16:00 w niedzielę.
9. Wymagania dostępu do sieci elektrycznej i/lub wodno-kanalizacyjnej należy zgłosić do 21.10.2018 roku w toku korespondencji z Organizatorem.
10. O rozmieszczeniu wystawców na miejscu konwentu decyduje Organizator w toku korespondencji z wystawcami.
11. Opłata za stoisko na konwencie może zostać uiszczona na wydarzeniu w formie gotówkowej lub do 7 dni po zakończeniu imprezy, tj. do dnia 04.11.2018 za pomocą przelewu bankowego.
12. Organizator ma prawo do odrzucenia zgłoszenia wystawcy bez podania przyczyny.

13. Do dyspozycji zaakceptowanych wystawców zostaje oddany osobna wspólna sala sypialna – tzw. sleeproom.

14. Na terenie imprezy obowiązuje zakaz sprzedaży:
a) Broni białej oraz broni palnej, jak i replik broni oraz ASG
b) Alkoholu, papierosów, narkotyków oraz innych używek
c) Nielegalnych kopii filmów, gier i wszelkiej maści oprogramowania

15. W przypadku naruszenia Regulaminu Wystawcy lub Regulaminu Ogólnego imprezy, Organizator ma prawo wydalić wystawcę z imprezy bez zwrotu kosztów poniesionych w ramach rezerwacji i realizacji stoiska.

16. Wystawców oprócz wymienionych wyżej zasad obowiązuje też Regulamin Ogólny konwentu.

17. Przy wszelkich nieporuszonych w tym regulaminie kwestiach  ostateczną decyzję podejmuje Organizator.

18. Wszelkie spory między Organizatorem a Wystawcą rozstrzygane są w odniesieniu do zasad zawartych w Kodeksie Cywilnym.