Kim jest Helper?

W naszym wewnętrznym slangu osoba nazywana helperem jest wolontariuszem, który wykorzystując pokłady swojej dobrej woli oraz pozytywnej energii wspiera organizatorów konwentu. Pomoc helperów jest nieoceniona zarówno przed rozpoczęciem imprezy, jak i w trakcie jej trwania, nie wspominając nawet o kilku ciężkich godzinach następujących po jej zakończeniu.

Wolontariusze biorą na swoje braki bardzo odpowiedzialne zadania takie jak opieka nad salami prelekcyjnymi, dbanie o czystość we wszystkich pomieszczeniach, akredytowanie oraz udzielanie pomocy uczestnikom konwentu, a także różnorodnej pomocy poszczególnym organizatorom.

Serdecznie zapraszamy więc do wypełnienia formularza i wysłania zgłoszenia!

Ogólne zasady

Nie wcześniej niż na dwa miesiące przed imprezą zostaną podane informacje o przyjęciu do sekcji. Będą one wysyłane mailem. Brak odpowiedzi na maila w przeciągu 7 dni skutkuje usunięciem z listy wolontariuszy.

Każdy wolontariusz otrzymuje akredytację na dwa dni konwentu, umowę wolontariacką oraz pomarańczową koszulkę Animecon Halloween.

W piątek oraz w sobotę wieczorem będzie przygotowywany dla obsługi prosty posiłek (kanapki, tosty, lub coś innego).

Przed wydarzeniem zostaną zorganizowane dwa obowiązkowe spotkania dla wolontariuszy. Oba odbędą się na obiekcie imprezy. Osoby nie mieszkające w Poznaniu, proszone są o obecność na drugim z zebrań, które odbędzie się na dzień przed rozpoczęciem konwentu. W innym wypadku zostaną przeszkolone przez odpowiedniego organizatora lub koordynatora po odebraniu akredytacji.

Osoby nieletnie obowiązkowo muszą posiadać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.

Każdy wolontariusz jest zobowiązany do wpłacenia kaucji.

Kaucja

Każdego z wolontariuszy obowiązuje wpłacenie kaucji w wysokości kosztu połowy, dwudniowej akredytacji zakupowanej w dniu imprezy, zaokrąglonego w górę. Czyli 40 zł. Zwrot będzie się odbywał na podstawie wykonania dyżurów w wymiarze:

Wykonanie mniej niż 50% dyżurów- brak zwrotu kaucji;

Wykonanie więcej niż 50% dyżurów, ale mniej niż 100%- zwrot połowy kaucji;

Wykonanie 100% dyżurów- zwrot całości kaucji.

Kaucje będą zbierane w trakcie zebrań dla wolontariuszy, lub dla osób spoza Poznania przy akredytowaniu się na imprezę.

Procedura uzyskania zwrotu

Każdy koordynator będzie posiadał dwie kopie tabelek z dyżurami każdego ze swoich wolontariuszy.

Jedną kartkę dostanie wolontariusz, który po zakończeniu każdego dyżuru będzie szedł do swojego koordynatora po podpis potwierdzający odbycie dyżuru. Drugą kopię będzie posiadał koordynator. Obowiązkiem wolontariusza jest znalezienie koordynatora celem zdobycia podpisu.

Po zakończeniu wszystkich dyżurów, koordynatorzy przekazują swoje kopie kartek koordynatorowi obsługi.

Menadżer obsługi przekazuje wszystkie otrzymane kopie menadżerowi finansów.

W niedzielę od godziny 15:00, po zakończeniu dyżuru, każdy wolontariusz może już się zgłaszać pokoju finansowego ze swoją kartką. Jeśli obie kopie są identyczne, wolontariusz dostaje zwrot kaucji.