Każda osoba mająca poniżej 18 lat, uczestnicząca w konwencie bez opiekuna musi posiadać ze sobą podpisaną zgodę rodzica.

Uwaga. Osoby mające 18 urodziny w dniu 26 października stają się pełnoletnie dopiero 27 października i muszą mieć ze sobą zgodę rodzica.

Zgodę można pobrać tutaj

Zgoda rodzica