Każda osoba mająca poniżej 18 lat, uczestnicząca w konwencie bez opiekuna musi posiadać ze sobą podpisaną zgodę rodzica. Uwaga: Osoby mające 18 urodziny w dniu 30 czerwca stają się pełnoletnie dopiero 1 lipca i muszą mieć ze sobą zgodę rodzica.

Zgodę można pobrać tutaj

Zgoda rodzica